სასწავლო პროგრამები

ფსიქოკონსულტირება შედარებით ახალი დისციპლინაა ფსიქოლოგიურ დახმარებებს შორის, ეს დარგი საჭირო გახდა იმ პიროვნებების თერაპიისათვის, რომელთაც აქვთ პრობლემები ფსიქოპათოლოგიური დარღვევების გარეშე.

გიწვევთ სასწავლო ტრენინგზე, სადაც დაეუფლებით სიქოკონსულტირების „ანბანს“

სასწავლო კურსის მიზანია შეისწავლოთ ფსიქოდინამიკური ფსიქოლოგიის საფუძვლები, თეორია და პრაქტიკა, რომელიდანაც მიღებულ ცოდნას წარმატებულად გამოიყენებთ, როგორც თვითანალიზისთვის და პიროვნული განვითარებისთვის, ასევე პროფესიულ საქმიანობის წარმოების პროცესისთვის.

 

პროგრამის მიზანია მსმენელთათვის ფსიქოდრამის, როგორც ფსიქოთერაპიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოდულის, ბაზისური ცოდნების გადაცემა და უნარ ჩვევების გამომუშავება პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენებისთვის.

3 დღიანი გასვლითი თერაპიული ტრენინგი ბაკურიანში.
პიროვნების მთლიანობა _ ფსიქოდინამიური ფსიქოთერაპია
ფსიქოსინთეზი _ ინტეგრირებული ფსიქოთერაპია.
ტრენინგი განკუთვნილია ფსიქოლოგებისთვის, ფსიქოტერაპევტებისთვის, ფსიქოკონსულტანტებისთვის, პედაგოგებებისთვის, აღმზრდელთათვის, სპეც. პედაგოგებისთვის, ასევე მათთვის, ვისაც სურთ თერაპიული ეფექტის მიღება, და ყველა დაინტერესებული პირისთვის.

შეისწავლე თანამედროვე ჰიპნოზი

22-23 ივლისს დენდრონი გიწვევთ კლასიკური ჰიპნოზის სასწავლო კურსზე.
სასწავლო კურსი განკუთვნილია: ფსიქოლოგებისთვის, ფსიქოთერაპევტებისთვის, ექიმებისთვის, პედაგოგებისთვის, სოციალური მუშაკებისთვის და ყველა დაინტერესებული პირისთვის.

ბავშვთან და ბავშვთა ჯგუფებთან მუშაობა ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიული  მეთოდებით


ივნისის თვეში დენდრონი გიწვევთ საზაფხულო სესიებზე „საკვირაო სკოლის“ ფარგლებში.

ბავშვთან და ბავშვთა ჯგუფებთან მუშაობა ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიული  მეთოდებით“.


მისი მიზანია ბავშვთან და ბავშვთა ჯგუფებთან მომუშავე  პერსონალის მომზადება და შეიარაღება თანამედროვე, ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიული ტექნიკებითა და სავარჯიშოებით.


„საკვირაო სკოლის“
ამოცანაა ბავშვების სოციალურ-ემოციური,  ქცევითი და ფსიქოლოგიური ტრავმის შემდგომი სირთულეების დაძლევისთვის საჭირო ტექნიკების და სავარჯიშოების შესწავლა.

 

საჩუქარი დენდრონისგან - ღია შეხვედრა
- ფსიქოანალიტიკური მიდგომები პარტნიორულ ურთიერთობებში

20 თებერვალს გიწვევთ ახალ თერაპიულ ტრენინგზე, რომელიც იმართება ერთწლიანი ფსიქოთერაპიის კურის ფარგლებში.

ზღაპარი ადამიანების ცხოვრებაში ათასწლეულების ისტორიას ითვლის, თუმცა ის, როგორც ფსიქოთერაპიის მიმართულება ზღაპართერაპია“, არც ისე დიდი ხნის წინ ჩამოყალიბდა.

5 თებერვლიდან გიწვევთ არტთერაპიის ახალ 1- წლიან სასწავლო კურსზე, რომელიც საშუალებას მოგცემთ შეისწავლოთ არტთერაპიის სხვადასხვა მიმართულებები და მათი გამოყენების შესაძლებლობები ინდივიდუალურ თუ ჯგუფურ ფსიქოკონსულტირებასა და თერაპიაში, თქვენ ასევე მიიღებთ პირად შთაბეჭდილებებსა და გამოცდილებას არტთერაპიის დიაგნოსტიკური და კორექციული შესაძლებლობების შესახებ ფსიქოკონსულტირების ყველა ეტაპზე, პრობლემისა თუ კლიენტის დაკვეთის მიხედვით, მიიღებთ ახალ, ეფექტურ და საინტერესო ინსტრუმენტებს თქვენი წარმატებული პროფესიული საქმიანობისთვის, რაც აუცილებლად აისახება თქვენს ფინანსურ მდგომარეობაზე.

5 თებერვალს გიწვევთ ახალ არტთერაპიულ ტრენინგზე, რომელიც იმართება არტთერაპიის 1-წლიანი კურსის ფარგლებში (https://www.facebook.com/events/593043047557360/)
თქვენ საშუალება გექნებათ გაეცნოთ არტთერაპიის სხვადასხვა უნიკალური მიმართულების შესაძლებლობებს ინდივიდუალურ თუ ჯგუფურ ფსიქოკონსულტირებასა და თერაპიაში, მიიღებთ პირად შთაბეჭდილებებს არტთერაპიის დიაგნოსტიკური და კორექციული შესაძლებლობების შესახებ ფსიქოკონსულტირების ყველა ეტაპზე, პრობლემისა თუ კლიენტის დაკვეთის მიხედვით, მიიღებთ ახალ, ეფექტურ და საინტერესო ინსტრუმენტებს თქვენი წარმატებული პროფესიული საქმიანობისთვის.

27 თებერვლიდან დენდრონი გიწვევთ ტრენინგზე „ფსიქოდინამიური ფსიქოთერაპია, თეორია და პრაქტიკა“

ტრენინგის ფარგლებში თქვენ საშუალება გექნებათ გაეცნოთ ფსიქოდინამიური ფსიქოთერაპიის მიმართულებებს, საფუძვლებს, თერაპიულ ტექნიკებს. თქვენ მიიღებთ ახალ ეფექტურ და საინტერესო ინსტრუმენტებს, თქვენი წარმატებული პროფესიული საქმიანობისთვის. გარდა ამისა საშუალება გექნებათ, დაძლიოთ საკუთარი პრობლემები, შიშები შფოთვები და აიმაღლოთ თვიშეფასება. ასევე ანალიტიკური გზით მოაგვაროთ პირადი პრობლემა და განავითაროთ საკუთარი შემოქმედებითი პოტენიალი.

 

27 თებერვლიდან დენდრონი გიწვევთ ტრენინგზე „ფსიქოდინამიური ფსიქოთერაპია, თეორია და პრაქტიკა“

ტრენინგის ფარგლებში თქვენ საშუალება გექნებათ გაეცნოთ ფსიქოდინამიური ფსიქოთერაპიის მიმართულებებს, საფუძვლებს, თერაპიულ ტექნიკებს. თქვენ მიიღებთ ახალ ეფექტურ და საინტერესო ინსტრუმენტებს, თქვენი წარმატებული პროფესიული საქმიანობისთვის. გარდა ამისა საშუალება გექნებათ, დაძლიოთ საკუთარი პრობლემები, შიშები შფოთვები და აიმაღლოთ თვიშეფასება. ასევე ანალიტიკური გზით მოაგვაროთ პირადი პრობლემა და განავითაროთ საკუთარი შემოქმედებითი პოტენიალი.

არტთერაპია არის ფსიქოლოგიისა და ფსიქოთერაპიის ეფექტური მიმართულება, რომელიც ეყრდნობა ხელოვნებასა და შემოქმედებას. არტთერაპია საშუალებას გვაძლევს სასურველი შედეგი მივიღოთ სწრაფად, ეფექტურად და საინტერესოდ თვითონ კლიენტისთვის.

20 ნოემბრიდან გიწვევთ ახალ სასწავლო ტრენინგზე, რომელიც საშუალებას მოგცემთ დაეუფლოთ არტთერაპიის უნიკალურ და ეფექტურ მიმართულებებს:
ქვიშათერაპია არის თანამედროვე ფსიქოლოგიისა და ფსიქოთერაპიის ერთ-ერთი უნიკალური მიმართულება, რომელიც ღრმა თეორიულ საფუძვლებს ეყრდნობა. ის წარმატებით გამოიყენება სხვადასხვა კრიზისული სიტუაციების დასაძლევად, როგორც ინდივიდუალური, ბავშვთა და მოზრდილთა ფსიქოკორექციის, ასევე ოჯახური წყვილებისთვის.
მასტერკლასების მიზანია ქვიშათერაპიის შესაძლებლობების დემონსტრირება ფსიქოლოგიური პრობლემების დიაგნოსტიკასა და თერაპიაში.

ასევე გაივლით პირად ქვიშათერაპიას, რომელიც აუცილებელი ეტაპია ამ მეთოდის დაუფლების პროცესში.

მასტერკლასები განკუთვნილია ფსიქოლოგებისთვის, ფსიქოთერაპევტებისთვის, პედაგოგებისთვის, სპეციალური პედაგოგებისთვის, სოციალური მუშაკებისთვის, ლოგოპედებისთვის, დეფექტოლოგებისთვის, მშობლებისთვის და ყველა დაი
ნტერესებული პირისთვის.

გამოცდილება მოწმობს, რომ ფსიქოთერაპიაში არ არსებობს პანაცეა - მეთოდები უნდა შეირჩეს მკაცრად ინდივიდუალურად, გამომდინარე სიტუაციის თავისებურებიდან და კლიენტის პიროვნების უნიკალურობიდან. ხშირად ეფექტური ფსიქოლოგიური დახმარება არის სხვადასხვა ფსიქოთერაპიული მიდგომების გააზრებული კომბინაცია. ფსიქოთერაპევტის პროფესიონალიზმი, პირველ რიგში, გამოიხატება მის მოქნილობასა და უნარში ხანდახან დათმოს წესები და სტერეოტიპები, კლიენტის ინტერესებიდან გამომდინარე.

 

დენდრონი გთავაზობთ ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის (EAP) მიერ დამტკიცებულ ფსიქოთერაპიის შემსწავლელ ერთწლიან პროგრამას.

მისი მიზანია სასწავლო კურსის წევრებს შეასწავლოს ფსიქოთერაპიული მიმდინარეობების ზოგადი საფუძვლები და სამუშაო სტრატეგიები.
აღნიშნული კურსი მსმენელს საშუალებას მისცემს სწორი ფსიქოთერაპიული პრაქტიკის მიმართულებით გადადგას ნაბიჯები. ეს ყოველივე, კი წარმატებული და ეფექტური ფსიქოთერაპიული პროცესის წარმოაების გარანტიაა.

არტთერაპია არის ფსიქოლოგიისა და ფსიქოთერაპიის ეფექტური მიმართულება, რომელიც ეყრდნობა ხელოვნებასა და შემოქმედებას. ის წარმატებით გამოიყენება ადამიანის ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში არსებული ფსიქოლოგიური პრობლემების გადასაჭრელად : ემოციური და კომუნიკაციის პრობლები, კრიზისები, ოჯახური კონფლიქტები, პიროვნული სირთულეები, დაბალი თვითშეფასება, ნეგატიური ცხოვრებისეული სცენარები, წარუმატებლობა პროფესიულ საქმიანობასა და პირად ურთიერთობებში და სხვა. არტთერაპია საშუალებას გვაძლევს სასურველი შედეგი მივიღოთ სწრაფად, ეფექტურად და საინტერესოდ თვითონ კლიენტისთვის.

კურსი საშუალებას მოგცემთ:
- წარმართოთ კონსულტირება არტთერაპიული მიდგომებით
- გაერკვეთ კლიენტის დაკვეთაში
- შეარჩიოთ კლიენტის დაკვეთის შესაბამისი ეკოლოგიური მეთოდები
- მართოთ კონსულტირების პროცესი
- დაეხმაროთ კლიენტს ცხოვრებისეული პრობლემებისა და ამოცანების დაძლევაში თერაპიული დამოკიდებულების შექმნის გარეშე

თქვენ შეისწავლით არტთერაპიის ეფექტურ ტექნიკებს, გაეცნობით უნიკალურ მიდგომებს კონსულტირებაში, ფსიქოთერაპიასა და დიაგნოსტიკაში, მიიღებთ ახალ, ეფექტურ და საინტერესო ინსტრუმენტებს თქვენი წარმატებული პროფესიული საქმიანობისთვის.

რეგისტრაცია დაწყებულია
შეავსეთ "პროგრამებზე რეგისტრაციის" გრაფები
კურსი საშუალებას მოგცემთ გაეცნოთ ოჯახური ფსიქოლოგიის მნიშვნელოვან ცნებებსა და წარმოდგენებს, ოჯახის წევრების ურთიერთქმედების სხვადასხვა ტიპებს, მათ გავლენას ცოლ-ქმრულ და ბავშვ-მშობელთა ურთიერთობებზე,
რეგისტრაცია დაწყებულია
შეავსეთ პროგრამებზე რეგისტრაციის გრაფები


ტრენინგის მიზანია ბავშვთან ურთიერთობის არასწორი ფორმების იდენტიფიცირება. ეფექტური და ქმედითი კომუნიკაციური უნარ-ჩვევების შეძენა.

ტრენინგის მსვლელობისას თქვენ გაეცნობით ქვიშათერაპიას, როგორც არტთერაპიის ერთ-ერთ ეფექტურ და უნიკალურ მეთოდს, მის დიაგნოსტიკურ, თერაპიულ და რესურსულ შესაძლებლობებს.  ასევე, საშუალება გექნებათ მიიღოთ  ქვიშათერაპიის  პროცესის მონაწილის პირადი გამოცდილება  და საკუთარ თავზე გამოსცადოთ  ამ უნიკალური მეთოდის მრავალმხრივი ეფექტურობა და გამოყენების სფეროები.

დენდრონი იწყებს ახალ ტენინგს "არტთერაპია ბავშვთა და მოზრდილთა ფსიქოკონსულტირებასა და ფსიქოთერაპიაში".
ტრენინგის მსვლელობისას თქვენ შეისწავლით ფსიქოლოგიისა და ფსიქოთერაპიის ერთ-ერთი მიმართულების - არტთერაპიის ეფექტურ ტექნიკებს მოსახლეობის სხვადასხვა ფენასთან მუშაობისთვის, გაეცნობით არტთერაპიის უნიკალურ მიდგომებს კონსულტირებაში, ფსიქოთერაპიასა და დიაგნოსტიკაში, მიიღებთ ახალ, ეფექტურ და საინტერესო ინსტრუმენტებს თქვენი წარმატებული პროფესიული საქმიანობისთვის.
ფსიქოსინთეზის მეშვეობით ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია იგრძნოს და გააცნობიეროს, რომ შესაძლებელია საკუთარი ფსიქიკური პროცესების მართვა.
ჩვენ შეგვიძლია ცხოვრების შეცვალა უკეთესობისკენ.
პროგრამა განკუთვნილია ფსიქოლოგებისთვის, ფსიქოთერაპევტებისთვის, ექიმებისთვის, შესაბამისი პროფესიის სტუდენტებისათვის, ასევე ყველა მათთვის ვინც დაინტერესებულია სამყაროსა და საკუთარი თავის შეცნობის პროცესით.
ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან პიროვნების ფსიქოლოგიას, ფუნდამენტურ პრინციპებს და ასაკობრივ გამოწვევებს, კრიზისის არსს, არჩევანს, რომელიც ადამიანმა უნდა გააკეთოს ასაკობრივი კრიზისის გადაჭრის ალტერნატიულ ვარიანტებს შორის.
დენდრონი აცხადებს მიღებას EAP-ის მიერ დამტკიცებულ ფსიქოთერაპიის ერთწლიან სასწავლო კურსზე.
20 იანვრიდან დენდრონში იწყება სერთიფიცირებული სასწავლო კურსი - დამოკიდებულებათა სინდრომების ფსიქოთერაპია.
კურსი მოიცავს:
ტრენინგი განკუთვნილია ყველა რგოლის მენეჯერებისთვის, როგორც დამწები ასევე გამოცდილი პროფესიონალებისთვის, და აგრეთვე ადამიანების ჯგუფის მართვით დაინტერესებული სხვა პირებისთვის.
კურსის პროგრამა:
ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან სტრესის მექანიზმებს და შეისწავლიან სტრესის პრევენციის და სტრესთან ბრძოლის სხვადასხვა ტექნიკებს.

კურსის პროგრამა:
ტრენინგის კურსი „გახდი სერტიფიცირებული ტრენერი“ ( 18 საათი) ხშირად გიწევთ ტრენინგების/პრეზენტაციების ჩატარება და გსურთ ეფექტურად გადასცეთ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, რაც თქვენს პროფესიონალიზმზე დადებითად აისახება? მაშინ ეს ტრენინგი თქვენთვისაა.
კურსის პროგრამა:
ტრენინგის კურსი განკუთვნილია ყველასთვის, ვისაც სურს გაერკვეს, მიზნის მიღწევისთვის საჭირო სტრატეგიებში. ასევე ვისაც სურს უფრო მეტად გარკვევა საკუთარ თავში და საკუთარი ცხოვრების გარკვეული ასპექტების შეცვლა.
მათთვის, ვინც მზადაა საკუთარ ხელში აიღოს გადაწყვეტილებების პასუხისმგებლობა და მართოს საკუთარი ცხოვრება.
ტრენინგში გამოყენებულია ფსიქოთერაპეული ( ფსიქოანალიზი, ფსიქოსინთეზი, ნლპ) და ენერგეტიკული ტექნიკები.
ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლი დენდრონი“
იწყებს მსურველთა მიღებას სერთიფიცირებულ კურსზე „ნლპ პრაქტიკოსი“-კომუნიკაციები.
შემოგვიერთდი Facebook-ზე
საკონტაქტო ინფორმაცია
თბილისი, ექვთიმე თაყაიშვილის #3
+995 (790) 800 303
+995 (599) 505 898