ნიკიტა ვლასოვი

კლინიკური ფსიქოლოგი, ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის სერტიფიცირებული ფსიქოთერაპევტი (IAP), ჰიპნოთერაპევტი, საერთაშორისო კვალიფიკაციის  ნლპ-ტრენერი, ინტეგრაციული ფსიქოთერაპევტი, სასწავლო კურსებისა და ტრენინგების წამყვანი.


 

პროფესიული განათლება:

1. რუსეთის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფსიქო-სოციალური ფაკულტეტი, სპეციალობა "კლინიკური ფსიქოლოგი" (2002-2007 წწ).

2. "ინტეგრაციული კრეატიულ-სტრუქტურული თერაპია ფსიქოთერაპიასა და ფსიქოკორექციაში", რუსეთის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ( 2007-2008 წწ)

3. "თერაპია შემოქმედებითი თვითგამოხატვით",  რუსეთის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (2011 წ)

4. "ფსიქოთერაპია",  რუსეთის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (2011 წ)

5. "სექსოლოგია და სექსუალური დარღვევების ფსიქოთერაპია", რუსეთის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (2011 წ)

6."ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოთერაპია და ფსიქოკორექცია", მოსკოვის ფსიქოთერაპიისა და კლინიკური ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი (2012 წ)

7."ავიაციური და კოსმოსური მედიცინა", რუსეთის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (2012 წ)

8."უმაღლესი პროფესიული განათლების პედაგოგიკისა და ფსიქოლოგიის საფუძვლები", რუსეთის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (2012 წ)

9. "ნეირო-ლინგვისტური პროგრამირება" , "ნლპ-პრაქტიკი", "ნლპ-მასტერი"/საერთაშორისო სერტიფიკატი, მოსკოვის ფსიქოთერაპიისა და კლინიკური ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი (2013 წ)

10."ერიკსონის ჰიპნოზი და ფსიქოთერაპია", მოსკოვის ფსიქოთერაპიისა და კლინიკური ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი (2013-2014 წწ)

11."კლინიკური ტრანსპერსონალური ფსიქოთერაპია", მოსკოვის ფსიქოთერაპიისა და კლინიკური ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი (2014 წ)

12."ნეირო-ლინგვისტური  პროგრამირება, ნლპ-ტრენერი"/საერთაშორისო სერტიფიკატი, მოსკოვის ფსიქოთერაპიისა და კლინიკური ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი (2015 წ)

13.კურსი " B. Erickson «Advanced technics of classical ericksonian hypnosis» (2015 წ)

14. "ტრანსპერსონალური ფსიქოლოგია" (2015 წ)

15.       "გეშტალტ-თერაპია",  რუსეთის  სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (2016 წ)

16."მეტაფორული ასოციაციური გამოსახულებები", მოსკოვის ფსიქოთერაპიისა და კლინიკური ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი (2016 წ)

17."ჰიპნოზის რჩეული ტექნიკები", მოსკოვის ჯგუფური და ოჯახური ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი (2016 წ)

18."ფსიქოსომატიკა და ნეიროფსიქოთერაპია", მოსკოვის ჯგუფური და ოჯახური ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი (2016 წ)


პირადი გვერდი www.nikita-vlasov.ru

მსგავსი სტატიები

კ. გ. იუნგის ზოგად-ფსიქოლოგიური თეორიის საფუძველია შეხედულება ორი ტიპის არაცნობიერის: პიროვნული და კოლექტიური არაცნობიერისშესახებ.  ფსიქიკის კვლევისას კ.გ.იუნგი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს კოლექტიურიარაცნობიერის შესწავლას, რადგან ფსიქიკა არ ამოიწურება მხოლოდ პიროვნული არაცნობიერით და მასში კოლექტიური არაცნობიერი სფეროც არსებობს, რომელიც ზეპიროვნული, ზოგადსაკაცობრიო და უნივერსალურია. ფსიქიკას აქვს ისტორია: ბიოლოგიური /ცხოველური/ და ისტორიული /ადამიანური/. როგორც ჩვენი სხეულის სტრუქტურაა დაფუძნებული ძუძუმწოვართა საერთო ანატომიურ ნიმუშზე, ასევე ჩვენი ფსიქიკაც დამყარებულია არქაული ფსიქიკის არაცნობიერ ფორმებზე. როგორც ბიოლოგიას სჭირდება შედარებითი ანატომია, ისე ფსიქოლოგიასაც ესაჭიროება „ფსიქიკის შედარებითი ანატომია“, რათა სიზმრები და არაცნობიერი ფსიქიკის მოქმედების სხვა პროდუქტები შეადაროს მითოლოგიურ მასალას და შედარების საფუძველზე დადგინდეს ის საერთო, რაც მათ შორის არსებობს.

7 ეფექტური ნაბიჯი საყვარელ მამაკაცთან ურთიერთობების დასანგრევად
გაითვალისწინეთ, თუ სერიოზულად გაქვთ გადაწყვეტილი თქვენი ურთიერთობების გაცამტვერება თუ არა-მოიქეცით პირიქით))))
შემოგვიერთდი Facebook-ზე
საკონტაქტო ინფორმაცია
თბილისი, ექვთიმე თაყაიშვილის #3
+995 (790) 800 303
+995 (599) 505 898