სერვისები


დენდრონის ბაზაზე ამჟამად მიმდინარეობს:

სატრენინგო კურსები1. სასწავლო კურსი ფსიქოთერაპიაში 
მოდულები:
  • ფსიქოსინთეზი
  • ფსიქოანალიზი
  • ნლპ
  • გეშტალტთერაპია
  • კლიენტზე ცენტრირებული თერაპია
2. ფსიქოსომატური დაავადებები, მართვის ტექნიკები.
3. სასწავლო კურსი მართლმადიდებლურ ფსიქოთერაპიაში.
4. დამოკიდებულებათა სინდრომების (წამალდამოკიდებულება, ალკოჰოლდამოკიდებულება, საკვებდამოკიდებულება, თამაშ და ინტერნეტდამოკიდებულება) ფსიქოთერაპია და მართვის ტექნიკები.
5. ფსიქოკონსულტირების წარმართვის ხელოვნება.
6. ასაკობრივი კრიზისების ფსიქოლოგია.
7. პროფესიონალ ტრენერთა მოსამზადებელი კურსი „გახდი სერთიფიცირებული ტრენერი“
8. ქვიშათერაპიის კურსი.


დიაგნოსტიკური კვლევები


1. ფსიქოდიაგნოსტიკა ბავშვთა და მოზრდილთა
2. მენტალური და ემოციონალური სფეროების კვლევა
3. პიროვნების მახასიათებელთა კვლევა
4. მბტიაი (MBTI –Myers-Briggs Type Indicator)
5. ბელბინისგუნდური როლების ტესტი (Belbin Team Role Questionairre)
6. დიდი ხუთიანი ( Big Five Personality Traits)
7. ლაზარუსის სტრესის კოპინგის სტრატეგიების ტესტი (Lazarus Stress Coping Test)

მიღებაზე ჩაწერისათვის დაგვიკავშირდით:
მისამართი: თბილისი, ექვთიმე თაყაიშვილის #3 
ტელეფონი: +995 (790) 800 303 
მობილური: +995 (599) 505 898 
ელ-ფოსტა: info@dendroni.ge

ბეჭდვა