ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია
დენდრონი
ფსიქოდინამიკური ფსიქოლოგია "სტუდენტური პროგრამები"-ს ფარგლებში

სასწავლო კურსის მიზანია შეისწავლოთ ფსიქოდინამიკური ფსიქოლოგიის საფუძვლები, თეორია და პრაქტიკა, რომელიდანაც მიღებულ ცოდნას წარმატებულად გამოიყენებთ, როგორც თვითანალიზისთვის და პიროვნული განვითარებისთვის, ასევე პროფესიულ საქმიანობის წარმოების პროცესისთვის.

 

ფსიქოდრამა
პროგრამის მიზანია მსმენელთათვის ფსიქოდრამის, როგორც ფსიქოთერაპიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოდულის, ბაზისური ცოდნების გადაცემა და უნარ ჩვევების გამომუშავება პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენებისთვის.
ჩვენი არქეტიპული სუბპიროვნბები - საზაფხულო სკოლა ბაკურიანში

3 დღიანი გასვლითი თერაპიული ტრენინგი ბაკურიანში.
პიროვნების მთლიანობა _ ფსიქოდინამიური ფსიქოთერაპია
ფსიქოსინთეზი _ ინტეგრირებული ფსიქოთერაპია.
ტრენინგი განკუთვნილია ფსიქოლოგებისთვის, ფსიქოტერაპევტებისთვის, ფსიქოკონსულტანტებისთვის, პედაგოგებებისთვის, აღმზრდელთათვის, სპეც. პედაგოგებისთვის, ასევე მათთვის, ვისაც სურთ თერაპიული ეფექტის მიღება, და ყველა დაინტერესებული პირისთვის.

ინდივიდუალური ფსიქოკონსულტირება  და ფსიქოთერაპია

ინდივიდუალური ფსიქოკონსულტირება და ფსიქოთერაპია

 

1.პირველი კონსულტაცია - უფასო

ხანგრძლივობა - 30 – 60 წთ

მიზანი - კლიენტის დაკვეთის გაცნობა, თერაპევტისა და კლიენტის შესაძლებლობების შეჯერება

 

ფსიქოთერაპიის  4-წლიანი  სასწავლო  კურსი - ინტეგრაციული ფსიქოთერაპია

გამოცდილება მოწმობს, რომ ფსიქოთერაპიაში არ არსებობს პანაცეა - მეთოდები უნდა შეირჩეს მკაცრად ინდივიდუალურად, გამომდინარე სიტუაციის თავისებურებიდან და კლიენტის პიროვნების უნიკალურობიდან. ხშირად ეფექტური ფსიქოლოგიური დახმარება არის სხვადასხვა ფსიქოთერაპიული მიდგომების გააზრებული კომბინაცია. ფსიქოთერაპევტის პროფესიონალიზმი, პირველ რიგში, გამოიხატება მის მოქნილობასა და უნარში ხანდახან დათმოს წესები და სტერეოტიპები, კლიენტის ინტერესებიდან გამომდინარე.

 

შემოგვიერთდი Facebook-ზე
საკონტაქტო ინფორმაცია
თბილისი, ექვთიმე თაყაიშვილის #3
+995 (790) 800 303
+995 (599) 505 898
სიახლეები
ბავშვთან სწორი ურთიერთობის სტრატეგია
ტრენინგის მიზანია ბავშვთან ურთიერთობის არასწორი ფორმების იდენტიფიცირება. ეფექტური კომუნიკაციური უნარ-ჩვევების შეძენა.
იუნგისეული ქვიშათერაპია - პრაქტიკული კურსი

თქვენ გაეცნობით ქვიშათერაპიას, როგორც არტთერაპიის ერთ-ერთ ეფექტურ და უნიკალურ მეთოდს,

არტთერაპია ბავშვთა და მოზრდილთა ფსიქოკონსულტირებასა და ფსიქოთერაპიაში
გაეცნობით არტთერაპიის კლასიკურ და თანამედროვე მეთოდებს (ქვიშათერაპია,
გახდი სერთიფიცირებული ტრენერი
ატარებთ ტრენინგებს/პრეზენტაციებს და გსურთ ეფექტურად წარმოაჩინოთ თქვენი პროფესიონალიზმი? ეს ტრენინგი თქვენთვისაა.