დენდრონი
მიზანი

XXI საუკუნეში ნათლად გამოიკვეთა ფსიქოლოგიისა და ფსიქოთერაპიის როლი ადამიანის საქმიანობის პრაქტიკულად ყველა სფეროში.
საქართველოში კი უკანასკნელ წლებამდე სხვადასხვა მიზეზთა გამო ისინი კვლავაც კრიზისულ დარგებად რჩებოდნენ.
შეიქმნა საჭიროება ჩვენს ქვეყანაში დაფუძნებულიყო მძლავრი, რეალურად ქმედითი ორგანიზაცია, რომელიც მიზნად დაისახავდა ფსიქოლოგიისა და ფსიქოთერპიის დარგების განვითარებას.

2011 წლის 27 სექტემბერს ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლი „დენდრონი“ დაფუძნდა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია.
ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლი დენდრონი განაგრძობს თქვენთვის ინფორმაციის მოწოდებას, ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის (EAP) მიერ აღიარებული სასწავლო მიმართულებების შესახებ.
მოდალობები, რომლებიც აღიარებულია EAP-ის მიერ:
1. სხეულზე ორიენტირებული (სხეულოვანი) ფსიქოთერაპია - სხეულზე ზემოქმედებით ზემოქმედება ფსიქიკაზე. დამფუძნებელი რაიხი.
2. ბიოსინთეზი, წარმოადგენს თანამედროვე ფსიქოთერაპიაში დანერგილ სხეულზე ორიენტირებულ მიდგომებს შორის, ყველაზე გავრცელებულ მეთოდს.
შემოგვიერთდი Facebook-ზე
საკონტაქტო ინფორმაცია
თბილისი, ექვთიმე თაყაიშვილის #3
+995 (790) 800 303
+995 (599) 505 898