სტატიები
NLP-ში ბაზისურ პრესუპოზიციებს ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი ენიჭება. ბაზისური_იმიტომ, რომ მას ეყრდნობა ნლპ პრესუპოზიციები ნიშნავს მიახლოებით პოსტულატებს, თეზისებს, რწმუნებულებებს.
პრინციპები, რომლებიც ჩვენს ქმედებებს
აშშ-სა და ევროპაში ალკოჰოლის მიმართ დამოკიდებულების დროს პიროვნების შეცვლის გენეზის შესახებ გავრცელებულია რამდენიმე თეორია: ფსიქოანალიტიკური, ბიჰევიორისტული, ანთროპოლოგიური და სხვა. ზოგიერთ ქვეყანაში პოპულარულია ჰომეოსტაზის მეთოდი
ჩვენ შევეცადეთ გასაგებ ენაზე, მარტივად გადმოგვეცა ალკოჰოლიზმის დროს განვითარებული ხასიათობრივი ცვლილებები. დაავადების მიმდინარეობისას ეს ნიშნები მეტნაკლებად გამახვილდება ხოლმე. იმისთვის, რომ დავიცვათ საკუთარი თავი და ახლობლები
შემოგვიერთდი Facebook-ზე
საკონტაქტო ინფორმაცია
თბილისი, ექვთიმე თაყაიშვილის #3
+995 (790) 800 303
+995 (599) 505 898